Geodetski načrt

Geodetski načrt je:

  • prikaz dejanskega stanja (fizičnih struktur in pojavov) nad in pod zemeljskem površju v pomanjšanem merilu in
  • sestavni del projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega in uporabnega dovoljenja.

Sestavljen je iz grafičnega prikaza in certifikata geodetskega načrta, ki dokazuje, da je geodetski načrt izdelan v skladu s pravili.

Dne 05.05.2004 je začel veljati Pravilnik o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/2004 in 33/2007 - ZPNačrt), ki določa vsebino, način izdelave in uporabo geodetskega načrta. Pravilnik je splošen in velja za vse geodetske načrte, podrobneje pa določa vsebino geodetskega načrta:

- za pripravo projektne dokumentacije za graditev objekta;

- geodetskega načrta novega stanja zemljišča;

- geodetskega načrta za pripravo državnega in občinskega lokacijskega načrta, ki so v veljavni prostorski zakonodaji le okvirno urejeni.

V skladu z 10. členom Pravilnika o geodetskem načrtu je Geodetska uprava Republike Slovenije dne 1. marca 2005 objavila, ki določa topografske znake za prikaz vsebine geodetskega načrta.

Veljavna zakonodaja:

Pravilnik o geodetskem načrtu

Zakon o graditvi objektov