Prepisi

Prepis nepremičnine je sestavljen iz sklenitve pravnega posla(pogodbe), davčnih in upravnih postopkov, overitve podpisa na zemljiškoknjižnem dovolilu in vpisa v zemljiško knjigo.

Če je predmet pravnega posla kmetijsko zemljišče je potrebno s podpisano pogodbo o sklenitvi pravnega posla na upravni enoti zaprositi za odobritve pravnega posla s kmetijskimi zemljišči. Upravna enota izda odločbo oz. potrdilo o odobritvi pravnega posla. V primeru, ko pa gre za kupoprodajno pogodbo kmetijskega zemljišča, mora kupec na pristojni upravni enoti predložiti ponudbo za prodajo svojega kmetijskega zemljišča. Ponudba mora na upravni enoti stati 30 dni. V tem roku, se morajo javiti vsi zainteresirani kupci zemljišča. Ko kupec in prodajalec skleneta pravni posel pa zopet na upravni enoti zaprosita za odobritev pravnega posla.

Ko upravna enota izda odločbo o odobritvi pravnega posla je potrebno vso dokumentacijo odnesti na davčni urad, za odmero davka. Če gre pri darilni pogodbi za darilo v prvem dednem redu (starši podarijo otrokom, zakonca si podarita med seboj, ..), je to darilo davka oproščeno. Vseeno pa je potrebno tudi v tem primeru pogodbo dostaviti na davčni urad, za potrdilo o oprostitvi plačila davka. Za darila v ostalih primerih, se plača davek na dediščine in darila po lestvici, ki je navedena v 8. členu Zakona na dediščine in darila. V primeru kupoprodajne pogodbe pa davčni urad odmeri davek na promet z nepremičninami.

Ko ima obdarjenec ožigosano pogodbo s strani davčnega urada, ter plačan davek je potrebno notarsko overiti pogodbo. Potrebno je overiti podpis na zemljiško knjižnem dovolilu.

Ker se lastninska pravica na obdarjenca oz. kupca prenese šele z vpisom v zemljiško knjigo, mora le-ta poskrbeti še za vpis lastninske pravice na pridobljeni nepremični v zemljiško knjigo.

Zakonodaja na tem področju:

Zakon o davku na dediščine in darila

Zakon o davku na promet nepremičnin

Zakon o kmetijskih zemljiščih


Debug | Servis
URL
 • cat = 0801
 • c1 = nepremicnine
 • c2 = prepis
 • c0 = root
 • lang = sl
 • jezik = sl
Category
 • aclid =
 • id = 30
 • ime = Prepisi
 • iskanje = 0
 • izpis = 1
 • jezik =
 • katalog = 0
 • kategorijaid = 0801
 • kategorijaid = 0801
 • katid = 31
 • naziv = Prepisi
 • opis =
 • povzetek =
 • seodescription =
 • seokeywords =
 • seotitle =
 • seourlname = prepis
 • slika =
 • slika =
Templates
 • main template: _vsebina.cfm
 • xtra1 template: _XTRA_podkategorije.cfm
 • xtra2 template: