Geodetski načrt

Geodetski načrt je:

 • prikaz dejanskega stanja (fizičnih struktur in pojavov) nad in pod zemeljskem površju v pomanjšanem merilu in
 • sestavni del projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega in uporabnega dovoljenja.

Sestavljen je iz grafičnega prikaza in certifikata geodetskega načrta, ki dokazuje, da je geodetski načrt izdelan v skladu s pravili.

Dne 05.05.2004 je začel veljati Pravilnik o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/2004 in 33/2007 - ZPNačrt), ki določa vsebino, način izdelave in uporabo geodetskega načrta. Pravilnik je splošen in velja za vse geodetske načrte, podrobneje pa določa vsebino geodetskega načrta:

- za pripravo projektne dokumentacije za graditev objekta;

- geodetskega načrta novega stanja zemljišča;

- geodetskega načrta za pripravo državnega in občinskega lokacijskega načrta, ki so v veljavni prostorski zakonodaji le okvirno urejeni.

V skladu z 10. členom Pravilnika o geodetskem načrtu je Geodetska uprava Republike Slovenije dne 1. marca 2005 objavila, ki določa topografske znake za prikaz vsebine geodetskega načrta.

Veljavna zakonodaja:

Pravilnik o geodetskem načrtu

Zakon o graditvi objektov


Debug | Servis
URL
 • cat = 0311
 • c1 = storitve
 • lang = sl
 • c0 = root
 • jezik = sl
 • c2 = geodetski-nacrt
Category
 • aclid =
 • id = 18
 • ime = Geodetski načrt
 • iskanje = 0
 • izpis = 1
 • jezik =
 • katalog = 0
 • kategorijaid = 0311
 • kategorijaid = 0311
 • katid = 18
 • naziv = Geodetski načrt
 • opis =
 • povzetek =
 • seodescription =
 • seokeywords =
 • seotitle =
 • seourlname = geodetski-nacrt
 • slika =
 • slika =
Templates
 • main template: _vsebina.cfm
 • xtra1 template: _XTRA_podkategorije.cfm
 • xtra2 template: